Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için

Boksit cevheri, sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyen alüminyum endüstrisinin büyümesinde ve geleceğe yaşanılabilir bir dünya bırakmada en önemli kaynaklardan birisidir.

Dayanıklı, esnek, hafif, tehlikesiz, geçirimsiz, termal ve elektriksel olarak iletken olması ve aşındırıcı
olmaması sebebiyle inşaattan paketlemeye, havacılıktan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar
pek çok alanda giderek daha fazla tercih edilen alüminyumun elde edilmesi için iki yol vardır.

Bunlardan birincisi, alüminyum hurdasının geri dönüştürülmesi;
ikincisi ise, boksit cevherinden üretimdir.

Bauxite Surdurulebilirlik

Recycle

%100

Geri Dönüştürülebilir
Alüminyum İçin 'Boksit'

Boksit, alüminyum üretmek için kullanılan birincil
cevherdir ve bugün, dünyadaki boksitin
%90'ından fazlası alümina ve alüminyum yapmak
için kullanılmaktadır.

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı üretim

Madencilik öncesi çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi yapıyor,
atık yönetiminden rehabilitasyon aşamasına kadar tüm süreci
kapsayan etkili bir plan oluşturuyoruz.

Bu kapsamda;

  • Etki değerlendirmesi yapmak ve riskleri azaltmak,
  • Erozyonu kontrol etmek ve tortu yüklü yüzey akışını en aza indirmek,
  • Enerji ve suyu verimli kullanmak,
  • Varsa bölgedeki kültürel mirası korumak,
  • Biyoçeşitliliği korumak ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için tampon alanlar oluşturmak ve atık bertarafından kaynaklanan etkileri en aza indirmek için çalışmalarda bulunuyoruz.

 

Tüm aşamalarda yenilikçi teknolojileri takip ediyor; şeffaflık, insan hakları, çevre ve sosyal sorumluluk ilkelerimiz ile sürdürülebilirliği destekliyoruz.

Madencilik sonrasında da doğayı koruyoruz

Madencilik ve üretim faaliyetlerimizin ardından, madencilik öncesi ortamı eski haline getirmek ve iyileştirmek amacıyla tam entegre rehabilitasyon programı uyguluyoruz.

Mümkün olduğu kadar erken bir evrede rehabilitasyon hedeflerimizi belirliyor; sürdürülebilir arazi yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması için geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle rehabilitasyon çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.