Politikalarımız

Kalite Politikası

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kalite seviyemizi sürekli geliştirmek,
 • Yer altı kaynaklarını, ve çevreyi koruyarak yüksek kalitede boksit üretmek,
 • Şirket geneline yayılmış etkin bir kalite sistemi uygulamak,
 • Önleyici yaklaşımlarla sorunları olmadan çözmek, risk temelli anlayışa sahip olmak,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun, etkili, verimli, objektif ve tarafsız yaklaşım sergilemek,
 • Kaliteli ürün ve hizmet için çalışanlarımızın gelişimini sağlamak, etkin, verimli ve ekip ruhu ile çalışmak,
 • Paydaşlarımızla birlikte hareket ederek sürdürülebilir değer yaratmak.

Çevre Politikası

 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini düzenli gözden geçirerek sürekli geliştiririz,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun hareket ederiz,
 • Çevre performansını sürekli iyileştirmek temel hedefimizdir,
 • Çevre duyarlılığı yüksek çalışanlar oluşturmak amacıyla sürekli eğitim düzenleriz,
 • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltarak, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlarız,
 • Çevre kirliğini önleyen son teknolojileri araştırır ve yeniliklerin takipçisi oluruz,
 • Yeraltı ve yer üstü kaynaklarını korur çevreye değer katarız,
 • Tüm ocak sahalarımızda, doğal yaşamın gelişmesini teşvik ederek biyoçeşitliliğin korunmasını sağlarız,
 • Faaliyetlerimizin çevre risklerini ve olası acil durumları önceden planlar ve önlemler alırız.

İSG Politikası

 • İSG tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır,
 • İş Güvenliği ile ilgili tüm kurallara uyarız,
 • Faaliyetlerimizin İSG risklerini düzenli gözden geçirerek sürekli geliştiririz,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun hareket ederiz,
 • İSG yönetim ve performansını sürekli iyileştirmek temel hedefimizdir,
 • İSG farkındalığı yüksek çalışanlar oluşturmak amacıyla sürekli eğitim verir, kendini ve arkadaşını koru anlayışı ile hareket ederiz,
 • İş kazalarını önleyen son teknolojileri araştırır ve yeniliklerin takipçisi oluruz.

Bilgi Teknolojileri Politikası

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyarız,
 • Bilgi varlıklarımıza karşı oluşabilecek risklerin sistematik olarak yönetiriz,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler düzenler, etkinliğini takip ederiz,
 • Bilgi Güvenliği politikamızın Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlilik unsurları üzerinden yürütülmesi firmamızın birlikte çalıştığı firmalar ve Çalışanlarımız adına güvence altındadır,
 • Bilgi Güvenliği yönetim ve performansını sürekli iyileştirmek temel hedefimizdir,
 • Kişisel verilerin Korunması ve bu konudaki mevzuatlara uyum temel anlayışımızdır.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.