Misyon Vizyon

MİSYON

Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme ile paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine değer yaratmak

VİZYON

Müşteri memnuniyetinde ülkede lider, uluslararası bir marka olmak